Циклові методичні комісії
       У ліцеї працюють 3 циклові методичні комісії.        

 Циклова методична комісія теоретичної підготовки
 
 Циклова методична комісія практичної підготовки

 Циклова методична комісія з виховної роботи  
	 
	 
Робота кожної циклової методичної комісії організована в напрямках:

1.Робота над індивідуальною методичною проблемою ліцею, комісії та її членів.
2.Підготовка «Індивідуальних планів професійного удосконалення педагогічних працівників»
та робота по їх виконанню.
3.Самоосвіта педагогічних працівників.
4.Організація та проведення: семінарів, лекцій, диспутів, круглих столів тощо; конкурсів професійної 
майстерності; олімпіад, тижнів з предметів, декад з професій та предметів профтехциклу.
5.Відкриті уроки.
6.Участь у педагогічних читаннях 2017 р.
7.Взаємовідвідування уроків.
8.Видавнича діяльність.
9.Атестація педагогічних працівників.
10.Робота над комплексно-методичним забезпеченням предметів і професій.
11.Підготовка матеріалів на веб-сайт ліцею.

 

Голови циклових методичних комісій планують та проводять роботу згідно «Положення про методичну роботу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12.12.2000 р. та рекомендацій НМЦ ПТО у Полтавській області.