Курсова підготовка
 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників- 
це форма освіти педагогічних працівників, що ґрунтується на індивідуальних потребах у отриманні 
сучасних професійних знань, здобутті умінь і навичок, особистісному і професійному розвитку, 
зростанні рівня професійної компетентності.

Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу на п'ять років і є обов'язковою умовою 
чергової атестації, присвоєння кваліфікаційних категорій, тарифних розрядів, педагогічних звань.

Підвищення кваліфікації залежно від програмних цілей професійно-технічного навчального закладу та 
індивідуальних освітніх потреб педагогічних працівників може здійснюватися з відривом або без відриву 
від основного місця роботи за денною, очно-заочною, індивідуальною, дистанційною формами навчання.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів здійснюється 
за такими формами:

– довгострокове підвищення кваліфікації;

– короткострокове підвищення кваліфікації;

– стажування.

Довгострокове підвищення кваліфікації, що є обов'язковою умовою атестації педагогічних працівників, 
проводиться не рідше одного разу на п'ять років, здійснюється шляхом формального навчання у закладах, 
що мають ліцензію Міністерства освіти і науки України на право здійснення освітньої діяльності з 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ, — та завершується видачею документа, встановленого 
законодавством зразка. Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації становить від 72 до 216 академічних годин.

Короткострокове підвищення кваліфікації здійснюється в межах програм цільових курсів, семінарів, тренінгів, вебінарів,
«круглих столів», майстер-класів шляхом формального або неформального навчання та завершується видачею сертифіката, 
диплома, посвідчення тощо.

Періодичність короткострокового підвищення кваліфікації визначається замовником залежно від виробничої потреби, 
індивідуальних освітніх запитів педагогічних працівників та може тривати від 6 до 72 академічних годин. Короткострокове 
підвищення кваліфікації може відбуватися на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Кількість опанованих 
програм короткотермінового навчання враховується при черговій атестації педагогічного працівника.

Стажування проводиться у закладах післядипломної освіти, вищих навчальних закладах, на підприємствах, в організаціях,
установах, а також на базі професійно-технічних навчальних закладів, перелік яких затверджується Міністерством освіти 
і науки України. Періодичність стажування визначається відповідно до індивідуального плану розвитку професійної 
компетентності педагогічного працівника та потреб навчального закладу, але не рідше одного разу на п'ять років. 
За підсумками стажування педагогічному працівнику видається довідка про стажування або свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації.

Метою стажування є практичне вивчення майстрами сучасної техніки та технології виробництва, наукової організації праці, 
виробничого досвіду, і на цій основі - забезпечення підвищення якості професійної підготовки робітничих кадрів, їх 
гнучкості і мобільності на ринку праці.