Методичний вісник
Починаючи з 2016/2017 н. р. єдина методична проблема Лубенського професійного ліцею – 
застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі як 
засіб розвитку компетентностей педагога й учня (термін реалізації: 2016/2021 н. рр.).

                          Виживає не найсильніший і не найрозумніший, 
                          а той, хто найшвидше відгукується на зміни,
                          що відбуваються.
					                       Чарльз Дарвін
Школа передового педагогічного досвіду
Запрошуємо на урок 

З 08 по 14 грудня 2017 року на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України
від 23 серпня 2017 року № 579-р «Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2017 році Всеукраїнського тижня права», відповідно до плану методичної роботи 
Лубенського професійного ліцею на 2017/2018 навчальний рік та з метою систематизації 
й узагальнення учнівських знань з предмету «Основи правових знань», виховання в учнів 
інтересу до правових знань та формування правової культури проходив Всеукраїнський 
тиждень права.

Відповідальним за проведення тижня був спеціаліст першої категорії викладач предмету 
«Основи правових знань» О.В. Іващенко.


     План проведення Всеукраїнського тижня права
       у Лубенському професійному ліцеї 
         з 8 по 14 грудня 2017 року
 12, 14 грудня 2017 року проведено конкурс фахової майстерності
серед учнів ліцею з професії «Кухар» (кваліфікація: 3 розряд), який включав теоретичну частину 
(відповідальний викладач В.В. Вірич) та практичну частину (відповідальний майстер виробничого 
навчання О.М. Зінченко).

12 грудня 2017 року серед учнів ліцею проведені олімпіади 
викладачами О.В. Іващенко з «Основ правових знань» та І.Г. 
Победрою з «Технології малярних робіт».

28 листопада 2017 року викладачем О.О. Біликом проведено 
олімпіаду з предмету «Електротехніка» серед учнів 
Лубенського професійного ліцею.

З 13 по 17 листопада 2017 року в ліцеї з метою 
активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та 
бережливого ставлення до збереження свого здоров’я, життя та життя оточуючих 
проходив тиждень безпеки дорожнього руху.

Відповідальним за проведення тижня був спеціаліст першої категорії викладач предмету 
«Правила дорожнього руху» О.В. Іващенко.


    План проведення тижня безпеки дорожнього руху
        з 13 по 17 листопада 2017 року
         з 8 по 14 грудня 2017 року
З 30 жовтня по 03 листопада 2017 року проведений тиждень безпеки 
життєдіяльності.
Відповідальна за проведення тижня БЖД голова ЦМК 
теоретичної підготовки З.О. Рикова.
Девіз тижня: «Швидше всього наздоганяє та небезпека, яку зневажають».

Мета тижня: популяризація знань правил безпеки життєдіяльності учнів; навчання їх умінню прогнозувати 
та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з небезпечних ситуацій; прищеплення учням навичок 
обережного поводження в довкіллі та бережливого ставлення до свого життя та життя оточуючих.
Травень 2017 року
30 травня 2017 року майстер виробничого навчання Крицький Р.В. 
у групі 1 курсу з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій» провів 
відкритий урок виробничого навчання «Виготовлення наличника», тема якого відповідно до державного 
стандарту з професії «Столяр будівельний» відповідає 4 кваліфікаційному розряду.

Методична мета уроку – ознайомлення педагогічних працівників з методикою застосування особистого 
показу при виконанні складних завдань під час проведення вступного інструктажу на уроці 
виробничого навчання.
17 травня 2017 року
майстер виробничого навчання І категорії Ярмольчук О.Г. провела відкриту виховну годину для учнів 
групи №6 з професії «Штукатур. Маляр» (1-й курс) на тему «Лубни знайомі й незнайомі».

Методична мета – застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні виховної години.

З 15 по 19 травня 2017 року проведений тиждень ЦМК з виховної роботи.
Мета тижня: формування почуття патріотизму та національної гідності 
як умови становлення морально-духовної особистості.

Відповідальна за проведення тижня голова циклової методичної комісії з виховної роботи Соловей В.А.

12 грудня 2017 року серед учнів ліцею проведені олімпіади 
викладачами О.В. Іващенко з «Основ правових знань» та І.Г. 
Победрою з «Технології малярних робіт».

28 листопада 2017 року викладачем О.О. Біликом проведено 
олімпіаду з предмету «Електротехніка» серед учнів 
Лубенського професійного ліцею.

З 13 по 17 листопада 2017 року в ліцеї з метою 
активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму та 
бережливого ставлення до збереження свого здоров’я, життя та життя оточуючих 
проходив тиждень безпеки дорожнього руху.

Відповідальним за проведення тижня був спеціаліст першої категорії викладач предмету 
«Правила дорожнього руху» О.В. Іващенко.

       План проведення тижня безпеки дорожнього руху
           з 13 по 17 листопада 2017 року
            з 8 по 14 грудня 2017 року
З 30 жовтня по 03 листопада 2017 року проведений тиждень безпеки життєдіяльності.
Відповідальна за проведення тижня БЖД голова ЦМК теоретичної підготовки З.О. Рикова.

Девіз тижня: «Швидше всього наздоганяє та небезпека, яку зневажають».

Мета тижня: популяризація знань правил безпеки життєдіяльності учнів; навчання їх умінню 
прогнозувати та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з небезпечних ситуацій; 
прищеплення учням навичок обережного поводження в довкіллі та бережливого ставлення до свого 
життя та життя оточуючих.
Травень 2017 року
30 травня 2017 року майстер виробничого навчання Крицький Р.В. у групі 1 курсу з професії
 «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій» провів відкритий урок виробничого 
 навчання «Виготовлення наличника», тема якого відповідно до державного стандарту з професії 
 «Столяр будівельний» відповідає 4 кваліфікаційному розряду.
 
 Методична мета уроку – ознайомлення педагогічних працівників з методикою застосування 
 особистого показу при виконанні складних завдань під час проведення вступного інструктажу 
 на уроці виробничого навчання.

17 травня 2017 року майстер виробничого навчання І категорії 
Ярмольчук О.Г. провела відкриту виховну годину для учнів групи №6 з професії «Штукатур. Маляр» 
(1-й курс) на тему «Лубни знайомі й незнайомі».

Методична мета – застосування інформаційно-комунікаційних технологій при проведенні 
виховної години.

З 15 по 19 травня 2017 року проведений тиждень ЦМК з виховної роботи.
Мета тижня: формування почуття патріотизму та національної гідності як умови
становлення морально-духовної особистості.

Відповідальна за проведення тижня голова циклової методичної комісії з виховної роботи Соловей В.А.

                  План
          проведення тижня з виховної роботи
12-13 травня 2017 року проведений конкурс фахової майстерності з професії «Монтажник
гіпсокартонних конструкцій». Теоретичну частину конкурсу проводила викладач 
Победра І.Г., практичну – майстер виробничого навчання Пшеничний Ю.А.
З 10 по 13 травня 2017 року
проведений тиждень безпеки дорожнього руху.

Мета тижня: активізація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму 
та бережливе ставлення до збереження свого здоров’я, життя та життя оточуючих.

Відповідальний за проведення тижня викладач Іващенко О.В.
Квітень місяць 2017 року
З 25 по 29 квітня 2017 рокупроведений тиждень з охорони праці, метою 
якого була пропаганда здорового та безпечного способу життя, формування у майбутніх робітників 
знань і навичок безпечного ведення робіт.

Відповідальною за проведення тижня була голова циклової методичної комісії 
теоретичної підготовки Рикова З.О..
          План тижня з охорони праці

12-13 квітня 2017 року проведений конкурс фахової майстерності з професії 
«Слюсар з ремонту автомобілів». Конкурс включав теоретичні (відповідальний викладач Риков А.В.) 
та практичні завдання (відповідальний майстер виробничого навчання Бельченко В.А.).
З 10 по 14 квітня 2017 рокув ліцеї відповідно до плану методичної роботи 
на 2016/2017 навчальний рік та з метою розвитку усвідомленої активності учнів; формування у майбутніх 
робітників знань і навичок з безпечного ведення робіт, відповідального ставлення до збереження життя і здоров’я, 
як особистого, так і інших працівників; розвитку вмінь та навичок самовдосконалення, уваги, спостережливості 
за обраним фахом; виховання наполегливості, самостійності, відповідальності та вимогливості до 
себе проведено тиждень професій.

Відповідальною за проведення тижня була голова циклової методичної комісії теоретичної підготовки Рикова З.О..
               План
     тижня предметів загально-професійної підготовки
        та фізичної культури і здоров’я
Мета тижня: розвиток творчості учнів; поглиблення, збагачення та поширення знань 
учнів з предметів; збагачення методичного досвіду викладачів.м
Січень місяць 2017 року 
У ліцеї пройшли педагогічні читання на тему: «Впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій як засіб формування компетентностей педагога 
та конкурентоспроможної особистості в умовах ринку праці».

Викладач предмету «Захист Вітчизни» Іващенко О.В. провів відкритий урок на тему: 
«Послідовність неповного розбирання та складання АК» у групі № 6 з професії «Штукатур. 
Маляр» (кваліфікація: штукатур 4 розряд).Методична мета уроку – активізація пізнавальної 
діяльності учнів за допомогою засобів демонстрації комп’ютерної графіки та виконання 
тренувальних вправ.
5-9 грудня 2016 року 
в ліцеї проходив тиждень права. Відповідальним за проведення тижня призначений викладач предмету
 «Основи правових знань» Іващенко О.В.

Мета тижня: систематизувати і узагальнити учнівські знання з предмету «Основи правових знань», 
виховувати інтерес до правових знань в учнів та формувати їх правову культуру.

У рамках тижня проведені заходи:

Відповідно до плану методичної роботи на 2016/2017 н. р. серед учнів ліцею проведені олімпіади 
з предметів «Інформаційні технології» (викладач Білик О.О.) та «Захист Вітчизни» (викладач Іващенко О.В.).
21-25 листопада 2016 року 
в ліцеї проходив методичний тиждень, тема якого "Розвиток професійної компетентності педагогів – 
важлива складова якісної професійної освіти".

Відповідальна за проведення тижня методист Гиренко В.Г.

У рамках методичного тижня були заплановані та проведені заходи:

Викладачем вищої категорії Победрою І.Г. проведений відкритий урок з предмету спеціальна 
технологія на тему: «Підготовка поверхонь для кріплення гіпсокартонних листів» у групі № 6 
з професії «Штукатур. Маляр» (кваліфікація штукатур 2-го розряду).

Методична мета уроку – використання інтерактивних технологій навчання та мультимедійних 
презентацій при проведенні комбінованих уроків.
14-18 листопада 2016 року 
у ліцеї проходив тиждень правил дорожнього руху відповідно до плану заходів:

Мета тижня: активізація роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного 
травматизму та бережливе ставлення до збереження свого здоров’я, життя та життя оточуючих.

Відповідальний за проведення тижня викладач предмету «Правила дорожнього руху» Іващенко О.В.
У жовтні місяці 2016 
року в рамках засідань циклових методичних комісій були прочитані:

- лекція на тему: «Сучасний урок – умова успішного навчання учнів» 
(голова ЦМК теоретичної підготовки Рикова З.О.);

- доповідь на тему: «Рішення завдань професійного навчання за допомогою 
ІКТ на уроках виробничого навчання» (майстер виробничого навчання Пшеничний Ю.А., 
ЦМК практичної підготовки);

- доповідь на тему: «Національно-патріотичне виховання молоді як важлива 
кладова змісту навчально-виховного процесу» (голова ЦМК з виховної роботи Соловей В.А.)

Відповідно до плану методичної роботи на 2016/2017 н. р. 
з 17 по 21 жовтня 2016 року проведено тиждень БЖД.

Девіз тижня: «Хто попереджений – той захищений».

Мета тижня: популяризація знань правил безпеки життєдіяльності учнів; навчання їх умінню 
прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з 
цих ситуацій; прищеплення учням навичок обережного поводження в довкіллі та бережливого 
ставлення до свого життя та до оточуючих.

Відповідальний за проведення тижня викладач предмету «Охорона праці» Рикова З.О.

У рамках тижня проведені заходи:

Згідно з планом роботи над єдиною методичною проблемою ліцею у 2016/2017 н. р. методистом 
Гиренко В.Г. у вересні-жовтні 2016 року проведена діагностика (тестування, анкетування) 
сформованості інформаційно-комунікативної компетентності педагога, результати якої розглянуті 
на засіданні педагогічної ради у жовтні 2016 року.

Відповідно до плану роботи ліцею по І етапу ЄМП – діагностико-теоретичному – методистом 
Гиренко В.Г. у вересні місяці 2016 року проведена інструктивно-методична нарада «
Організація методичної роботи з педагогічними кадрами в ліцеї у 2016/2017 н. р.: 
мета, завдання, зміст».
14 квітня 2016 року 
З 31 березня по 15 квітня 2016 року в ліцеї проходила декада 
циклових методичних комісій теоретичної та практичної підготовки.
31.03.2016 
У рамках декади циклових методичних комісій теоретичної та практичної підготовки 
відбулася зустріч учнів груп №5 з професії «Кухар. Кондитер» та №3 з професії 
«Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних робіт» з капітаном Лубенського 
відділення поліції Брюховецькою С.Г. на тему «Незнання законів – не звільняє 
від відповідальності», яку організував викладач предмету «Основи правових знань» О.В. Іващенко.

Зустріч була спрямована на профілактику підліткової злочинності, недопущення 
втягування учнів ліцею у протиправну діяльність, запобігання іншим негативним 
проявам у навчальному середовищі, адже забезпечення безпеки підростаючого покоління 
є одним з найважливіших завдань, яке стоїть перед органами внутрішніх справ 
та нашим навчальним закладом.
5.04.2016 
Виставка макетів з професії «Слюсар з ремонту автомобілів» (організатор майстер
 виробничого навчання В.А.Бельченко).

Лекція на тему: «Історія автомобілебудування» для учнів групи №1 
з професії «Слюсар з ремонту автомобілів. Слюсар-ремонтник», 2-й курс 
(організатор майстер виробничого навчання В.А.Бельченко). 
6.04.2016 
Брейн-ринг з охорони праці для учнів групи №1 з професії «Слюсар з ремонту автомобілів. 
Слюсар-ремонтник», 2-й курс (організатор викладач З.О.Рикова).
7.04.2016 
Виставка макетів та малюнків «Мої улюблені кондитерські страви» з професії 
«Кондитер» (організатори майстри виробничого навчання В.В.Вірич, О.М.Зінченко).

Майстер-клас по виконанню складної форми нарізки овочів (проводив майстер 
виробничого навчання В.В.Вірич разом з учнями 1 курсу групи №5 з професії 
«Кухар. Кондитер», А.Карпенко та І.Фостій).
8.04.2016 
Гра «Що? Де? Коли?» викладача А.В.Рикова для учнів групигрупи №7 з професії 
«Слюсар з ремонту автомобілів», 1-й курс(організатор викладач А.В.Риков).
11.04.2016 
Лотерея знань з предмету «Основи галузевої економіки і підприємництва» для учнів 
групи №3 з професії «Столяр будівельний. Монтажник гіпсокартонних конструкцій», 
1-й курс (організатор викладач В.Г.Гиренко).

Бесіда на тему: «Значення електроенергії в нашому житті» з переглядом відеофільму 
«Виробництво електроенергії» для учнів групи №6 з професії «Штукатур. Маляр», 
2-й курс (організатор викладач О.О.Білик). 
12.04.2016
Виставка макетів з професії «Маляр» (організатор викладач І.Г.Победра).

Електронна гра на тему: «Пофарбування» для учнів групи №6 з професії 
«Штукатур. Маляр», 2-й курс (організатор викладач І.Г.Победра). 
13.04.2016
Спортивні змагання з волейболу між командами груп ліцею 
(організатори викладачі Є.О.Дудник та В.М.Супруненко). 
14.04.2016
Бесіда на тему: «Перспективи професії автослюсар на ринку праці» з учнями групи №7 
з професії «Слюсар з ремонту автомобілів», 1-й курс (організатор майстер 
виробничого навчання Р.В.Крицький).
23 березня 2016 року
Викладач предмету «Фізична культура та здоров'я», спеціаліст вищої категорії 
Супруненко В.М. провів відкритий урок в групі учнів №7 з професії «Слюсар з 
ремонту автомобілів» на тему: «Прийом-передача волейбольного м’яча зверху 
та знизу в парах на місці та в русі».

Методична мета – методика застосування методів активного навчання при проведенні уроку.

В рамках взаємовідвідування на уроці були присутні 6 педагогів ліцею
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9 березня 2016 року
Викладач спеціальної технології, спеціаліст вищої категорії Риков А.В. провів 
відкритий урок теоретичного навчання в групі учнів №7 з професії «Слюсар з ремонту 
автомобілів» на тему: «Будова приладів системи охолодження».

Методична мета – підвищення рівня знань та зацікавленості учнів до навчання і 
самонавчання за рахунок упровадження в начальний процес недійних та інформаційних 
технологій на уроках спеціальної технології.

В рамках взаємовідвідування на уроці були присутні 6 педагогів ліцею.

 
 
 
 
 
 
 5 січня 2016 року
 5 січня 2016 року відбулися педагогічні читання на тему «Сучасні технології навчання 
 як необхідна умова розвитку творчого потенціалу педагогів та учнів», де з доповідями
 виступили десять педагогів, а саме: 1. Рикова З.О. Застосування проблемного навчання 
 та методу проектів як умова якісної професійно-теоретичної підготовки учнів.
2. Вірич В.В. Застосування проблемного навчання для формування в учнів професійних умінь та навичок.
3. Гиренко В.Г. Коучинг в освіті: основні чинники впливу на інноваційні процеси в ПТНЗ (
мультимедійна презентація).
4. Победра І.Г. − Бінарні уроки як форма реалізації міжпредметних зв'язків 
(мультимедійна презентація).
5. Риков А.В. Тестовий контроль знань учнів ПТНЗ.
6. Бельченко В.А. Методи і прийоми розвитку інтелектуально-пізнавальних творчих здібностей учнів.
7. Ярмольчук О.Г. Розвиток творчої ініціативи педагогів та учнів на основі інноваційних підходів 
до організації навчально-виробничого процесу.
8. Зінченко О.М. Розвиток мотиваційної сфери учнів.
9. Дудник Є.О. Використання нетрадиційних методів та засобів навчання на уроках 
фізичної культури та здоров'я.
10.Легуша С.А. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках та в позаурочний час.

Доповіді були різноплановими і крім теоретичної включали ще й практичну частину.
11 грудня 2015 року 
З 7 по 11 грудня в ліцеї проведений Всеукраїнський тиждень права викладачем Іващенком 
Олегом Володимировичем згідно з розробленим планом заходів.

 
 
 
 
 
 
 
  30 листопада 2015 року
 З 23 по 27 листопада 2015 року в ліцеї пройшов методичний тиждень.
   23.11.2015
Відкрив тиждень директор ліцею А.В.Риков. Методист В.Г.Гиренко повідомила: 
тему методичного тижня: розвиток творчості педагогів та учнів як необхідна 
умова удосконалення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій 
та якісної організації навчально-виховного процесу ПТНЗ;
мету методичного тижня: формування і розвиток професійних компетенцій педагогічних п
рацівників як основної умови підвищення якості освітнього процесу; удосконалення 
методичної діяльності в ліцеї;
цілі методичного тижня:
– забезпечення методичного супроводу освітнього процесу;
– узагальнення і впровадження в навчально-виховну роботу передового педагогічного досвіду;
– підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
– забезпечення індивідуального підходу у формуванні і підвищенні рівня компетенцій педагогів;
– створення умов для реалізації творчого потенціалу як колективу в цілому, так і кожного його члена окремо;
завдання методичного тижня:
– підвищення рівня педагогічної кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання;
– удосконалення професійної майстерності педагогів шляхом організації та проведення методичних заходів, 
відкритих уроків і виховних заходів;
– формування творчого педагогічного середовища;
– створення умов для виявлення та ефективного вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду;
– вивчення сучасних технологій, форм і методів навчання;
– оволодіння методикою педагогіки співробітництва, спільної творчої діяльності педагогічних працівників та учнів;
– вдосконалення вмінь застосовувати свій творчий потенціал для формування креативного середовища під час 
навчального процессу;
– створення умов і прищеплення навичок самоосвіти.

 
 
 
 
 
 
 Майстер виробничого навчання І категорії О.Г. Ярмольчук провела для 13 педагогів ліцею круглий 
 стіл з мультимедійною презентацією на тему: «Використання новітніх технологій для творчого розвитку учнів».
Мета заходу: виявлення та обґрунтування педагогічних умов, які сприяють розвитку творчих здібностей учнів 
на уроках виробничого навчання із застосуванням інноваційних технологій навчання; визначення 
оптимального вибору засобів навчання на уроках виробничого навчання та їх застосування в різних 
навчальних ситуаціях відповідно до дидактичних функцій; обмін досвідом між педагогічними працівниками 
щодо роботи по розвитку творчих здібностей учнів на уроках виробничого навчання.

 
 
 
 
 
 
 
 24.11.2015
Викладач спеціаліст вищої категорії, старший викладач В.Г.Гиренко провела відкритий 
урок з предмета «Основи галузевої економіки і підприємництва» на тему: «Суть 
конкуренції, її види та методи» (урок з ароматом кави) в групі №5 з професії 
«Кухар. Кондитер» (1-й курс, кваліфікація кухар 3 розряд). Методична мета уроку – 
методика проведення уроку вивчення нового матеріалу з використанням мультимедійного 
супроводу та випереджувального методу навчання для активізації пізнавальної 
діяльності учнів. Урок проходив із застосуванням комунікативної теми 
«Кава – улюблений напій цивілізованого світу».Викладач, спеціаліст другої категорії О.В.Іващенко в рамках засідання циклової методичної комісії з виховної роботи провів диспут на тему: «Педагогічні основи правового виховання учнів ПТНЗ шляхом використання методу формування свідомості». Мета: визначення важливості правового виховання учнів ПТНЗ; визначення оптимального вибору застосування форм для правового виховання; обмін досвідом між педагогічними працівниками для вибору шляхів формування правової свідомості в учнів. 25.11.2015 Викладачем спеціальних предметів спеціалістом вищої категорії А.В.Риковим у комп’ютерному класі проведено майстер-клас для 13 педагогічних працівників ліцею по створенню комп’ютерних тестів у програмі MyTestXPro. Завдання майстер-класу: передача досвіду щодо створення комп’ютерних тестів у програмі MyTestXPro шляхом прямого і коментованого показу послідовності дій, методів, прийомів і форм педагогічної діяльності; надання допомоги слухачам у визначенні завдань саморозвитку і формуванні індивідуальної програми самоосвіти та самовдосконалення по питанню створення комп’ютерних тестів у програмі MyTestXPro. 25.11.2015 Викладачем спеціалістом другої категорії О.О.Біликом проведена відкрита виховна година на тему: «Суд над Інтернетом. Інтернет: глобальне добро чи зло?». Методична мета – застосування рольової гри та мультимедійної презентації при проведенні виховної години.

25.11.2015 У методичному кабінеті відбувся ярмарок методичних розробок теоретичного і виробничого навчання, виховних заходів. Ярмарок передбачав презентацію сучасних педагогічних технологій, інноваційних методів навчання та виховання педагогічних працівників ліцею.