Охорона праці

«Навіщо дитині знання і життєві навички, якщо за них вона сплачує ціною власного здоров’я?» Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічної освіти, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових її ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виробничих занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров`я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота ліцею не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов`язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров`я працівників закладу, так і життя та здоров`я дітей. Кожний досвідчений педагог розуміє, що сьогодні для держави є економічно вигідніше не боротися з наслідками руйнації здоров`я громадян України, а докласти максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров`я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі в першу чергу повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого на превеликий жаль, бракує. Організація роботи з охорони праці в Лубенському професійному ліцеї вирішується на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих, територіальних цільових програм покращення стану і умов охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою. Поняття «охорона праці» близьке до поняття «забезпечення безпеки життєдіяльності». Головною метою цієї служби в ліцеї є збереження життя та зміцнення здоров'я учнів, працівників у процесі навчально-виробничої діяльності, виховання і організованого відпочинку. Робота колективу Лубенського професійного ліцею з організації роботи з охорони праці організована згідно із Законами України «Про професійно-технічну освіту», «Про освіту», «Про охорону праці» та Положеннями «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001 року, ), із змінами від 26.12.2017 № 1669, «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (від 18.04.2006 № 304), із змінами від 26.03.2013 № 378, «Про порядок проведення навчання і перевірки знань з запитань охорони праці та Перелік робіт з підвищеною небезпекою» (від 26.01.2005 № 15, із змінами від 30.01.2017 № 140), «Про розробку інструкцій з охорони праці» (від 29.01.1998 № 9, із змінами від 30.03.2017 № 526), «Про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру (від 22.03.2001 № 270, із змінами, в редакції від 04.03.2016 № 76), «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (від 30.11.2011 № 1232, із змінами, в редакції від 16.05.2017 № 294), «Правила пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (від 15.08.2016 № 974) та інші. На основі цих нормативних документів розроблено Положення про систему управління охороною праці учасників навчально-виховного процесу в Лубенському професійному ліцеї. Оскільки організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на керівника, то керівник навчального закладу відповідає за створення безпечних умов навчально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці. Керівники структурних підрозділів у ліцеї дбають про особисту безпеку і здоров’я оточуючих людей, учнів в процесі виконання будь-яких робіт під час перебування на території закладу. Відповідно до ст.16 Закону України «Про охорону праці» у ліцеї для забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні питань безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, за наказам директора ліцею створена комісія з питань охорони праці. Комісія складається із заступника директора з навчально-виробничої роботи, інженера з охорони праці, фахівця з питань цивільного захисту, голови профспілки, а також інших спеціалістів відповідно до Типового положення про комісію з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнагляду охорони праці від 03.08.1993р №72. Лубенським професійним ліцеєм постійно виконуються обласні заходи з питань охорони праці, це і: план першочергових заходів з профілактики травматизму виробничого та невиробничого характеру; заходи щодо поліпшення профілактики травматизму учасників навчально-виробничого процесу; щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх та зимових канікул»; про стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму; про стан протипожежного захисту навчального закладу; заходи по проведенню місячника, тижнів, днів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, цивільного захисту; про запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та аварій на об’єктах закладу; щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху; впроваджуються методичні рекомендації щодо життєзберігаючої поведінки дітей та підлітків на вулицях та автошляхах; щодо поліпшення стану пожежної безпеки та профілактики травматизму та ін.. Здобувачі освіти та працівники ліцею приймають активну участь у проведенні обласних олімпіад, інтерактивних іграх, проектах по створенню мультимедійних презентацій, інфографіки, всеукраїнських конференціях з питань охорони праці і безпеки життєдіяльності, створенню електронного підручника з охорони праці. В ліцеї крім обласних заходів постійно розробляються свої заходи з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, безпеки життєдіяльності працівників та учнів, а саме: – по проведенню місячників: з охорони праці та безпеки життєдіяльності, безпеки під час використання газу в побуті, «Увага! Діти на дорозі»; – по проведення тижнів охорони праці, безпеки життєдіяльності та безпеки дорожнього руху; – про стан дитячого дорожньо-транспортного травматизму та стан профілактики виробничого травматизму; – навчання, перевірка знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, електробезпеки відповідальних осіб, працівників та учнів ліцею; – по попередження виникнення отруєнь дикорослими рослинами; – про дотримання вимог пожежної безпеки, санітарних норм і правил в ліцеї; – про проведення олімпіади з охорони праці в ліцеї та області; – про стан невиробничого травматизму щодо навмисного самоушкодження, випадкового отруєння та під дією алкоголю; – щодо правил безпечного поводження з отруйними речовинами(наркоманія, алкоголь, токсикоманія та тютюнопаління); – щодо правил безпечного поводження з отруйними речовинами(побутова хімія, дезінфікуючі засоби, пестициди); – щодо правил безпечного поводження з домашніми тваринами; – щодо правил безпечного поводження з отруйними речовинами ( медикаменти); – по профілактиці коронавірусу «COVID - 19»; – про травмування учнів на уроках фізичної культури і здоров’я, а також на автомобільних та залізничних шляхах; – тренування контингенту учнів та працівників ліцею на випадок надзвичайних ситуацій, згідно із схемами евакуації у безпечну зону. В ліцеї розробляються відповідні накази, плани-заходи, оформляються потемні папки. Проводиться аналіз стану безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки на нарадах при директору, заступниках директора з навчально-виробничої та виховної роботи, щоквартально на педагогічних радах.