Педагогічна рада

Однією з форм науково-методичної роботи та управління навчальним закладом на демократичних засадах є педагогічна рада. Педрада – це постійно діючий, вищий колегіальний орган професійно-технічного навчального закладу, який координує питання навчально-виробничої, навчально-виховної та навчально- методичної роботи. Педагогічна рада розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу: план роботи училища, методичних об'єднань, інформації та звіти педагогів ліцею, доповіді педпрацівників різних організацій тощо. Функції педагогічної ради: •управлінські; •методичні; •виховні; •соціально-педагогічні. До складу педагогічної ради навчального закладу входять директор, заступники директора, викладачі, майстри виробничого навчання, практичний психолог, бібліотекар, керівники гуртків. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора навчального закладу. Головою педагогічної ради є директор ліцею – Риков А.В., секретар – Победра І.Г., який обраний педагогічною радою на навчальний рік. ПЛАН РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЛУБЕНСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ на 2017/2018 навчальний рік

><
№ з/п Дата і питання, що обговорюються Хто готує Хто доповідає
1СЕРПЕНЬ 1. Підсумки роботи педколективу за 2016/2017 навчальний рік та завдання на 2017/2018 навчальний рік.заступники директора, методистзаступник з НВР
12. Затвердження плану роботи ліцею на 2017/2018 навчальний рік.заступники директора, методист, інженер з ОП, практичний психологзаступник директора з НВР
13. Затвердження педагогічного навантаження, керівників гуртків і секцій, керівництва навчальних груп, голів циклових методичних комісій, завідуючих кабінетів, лабораторій, майстерень.заступник директора з НВРзаступник директора з НВР
14. Вибори секретаря педагогічної ради на 2017/2018 н. р.директордиректор
2ЖОВТЕНЬ
1. Про стан виконання рішень попередніх педрад.
директордиректор
22. Допуск учнів до поетапної атестації.заступник директора з НВРзаступник директора з НВР
3ГРУДЕНЬ
1. Про стан виконання рішень попередніх педрад.
директордиректор
32. Аналіз підсумків навчально-виховної та методичної роботи за І семестр та завдання на ІІ семестр 2017/2018 навчального року.заступник директора з НВР, методист, голови ЦМКзаступник директора з НВР
33. Допуск учнів груп до державної кваліфікаційної атестації та поетапної атестації.заступник директора з НВР, класні керівники груп, майстри в/н групзаступник директора з НВР
4ЛЮТИЙ
1. Про стан виконання рішень попередніх педрад.
директордиректор
42. Про стан підготовки кваліфікованих робітників професій будівельного профілю.заступник директора з НВР, методистзаступник директора з НВР, методист
43. Підсумки проведення ДКА та поетапної атестації.заступник директора з НВР, методистзаступник директора з НВР, методист
44. Допуск учнів груп до поетапної атестації.заступник директора з НВР, методистзаступник директора з НВР, методист
5КВІТЕНЬ
1. Про стан виконання рішень попередніх педрад.
директордиректор
52. Підсумки місячника з охорони праці в ліцеїзаступник директора з НВР, інженер з ОПінженер з ОП
53. Аналіз роботи завідуючих кабінетами, майстернями, лабораторіями.заступник директора з НВР, методист, голови ЦМКзаступник директора з НВР
54. Допуск учнів груп до ДКА та поетапної атестації.заступник директора з НВР заступник директора з НВР
6ЧЕРВЕНЬ
1. Про стан виконання рішень попередніх педрад.
директордиректор
62. Підсумки проведення ДКА та поетапної атестації. Переведення учнів груп на другий курс.заступник директора з НВРзаступник директора з НВР
63. Про стан проведення перевірних та кваліфікаційних пробних робіт.заступник директора з НВРзаступник директора з НВР
64. Про застосування педагогічними працівниками у своїй діяльності ІКТ.методист, голови ЦМКметодист
65. Попередній розподіл педагогічного навантаження на 2018/2019 навчальний рік.заступникдиректора з НВРзаступникдиректора з НВР