Публічна інформація

Статут Лубенського професійного ліцею

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік
освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Мова (мови) освітнього процесу

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у Лубенському професійному ліцеї

Річний звіт про діяльність закладу

Перелік додаткових освітніх та інших послуг

Правила прийому до Лубенського професійного ліцею у 2021 році

Фінансова звітність

Благодійний фонд

Державні закупівлі

Зразок документа про освіту