Педагоги

Туболець Наталія Вікторівна

Методист, викладач

“ Сучасна професійна освіта потребує пошуку нових підходів до моделювання ефективної системи методичної роботи з педагогічними кадрами. «...Щоб відкрити перед учнями іскорку знань, учителю треба ввібрати море світла, ні на хвилю не відхо¬дячи від променів вічно сяючого сонця знань людської мудрості» (В.Сухомлинський) ”

Наталія ВікторівнаМетодист, викладач

Іващенко Олег Володимирович

Викладач предметів теоретичної підготовки

“Олег Володимирович зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом, який обізнаний з вимогами професійної (професійно-технічної) освіти. Уроки проводить методично вірно. Вимогливість педагога до учнів поєднується з гуманним, демократичним ставленням до кожного.”

Олег ВолодимировичВикладач предметів теоретичної підготовки

Кваша Вікторія Петрівна

Викладач фізичної культури

“Викладач особливу увагу приділяє засвоєнню учнями теоретичного матеріалу; ставить перед учнями проблемно-пошукові завдання, які активізують їх роботу на уроці. Зоя Олексіївна чітко і правильно окреслює мету і завдання уроків, зміст навчального матеріалу, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, методи і засоби навчання. ”

Вікторія ПетрівнаВикладач фізичної культури

Победра Ірина Григорівна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

“Викладач сумлінно готується до проведення уроків теоретичного навчання. В своїй педагогічній діяльності Ірина Григорівна активно застосовує як традиційну форму навчання, так й інноваційні технології. Серед педагогічних інновацій знане місце в її роботі займають використання ППЗ, електронних посібників, відеоматеріалів, мультимедійних презентацій. ”

Победра Ірина ГригорівнаВикладач професійно-теоретичної підготовки

Рикова Зоя Олексіївна

Викладач професійно-теоретичної підготовки

“Викладач особливу увагу приділяє засвоєнню учнями теоретичного матеріалу; ставить перед учнями проблемно-пошукові завдання, які активізують їх роботу на уроці. Зоя Олексіївна чітко і правильно окреслює мету і завдання уроків, зміст навчального матеріалу, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, методи і засоби навчання. ”

Рикова Зоя ОлексіївнаВикладач професійно-теоретичної підготовки

Бельченко Вадим Анатолійович

Майстер виробничого навчання

“Уроки Вадима Анатолійовича мають чітко визначену мету, структуру та необхідне комплексно-методичне та матеріально-технічне забезпечення.Майстер виробничого навчання користується авторитетом серед учнів, їх батьків та працівників ліцею. ”

Бельченко Вадим АнатолійовичМайстер виробничого навчання

Гаркавенко Маграрита Анатоліївна

Майстер виробничого навчання

“Маргарита Анатоліївна працює в Лубенському професійному ліцеї майстром виробничого навчання з 01 липня 2019 року. Має кваліфікацію штукатура, маляра 5 розряду. Гаркавенко М.А. правильно визначає зміст, мету, структуру уроків виробничого навчання. ”

Гаркавенко Маграрита АнатоліївнаМайстер виробничого навчання

Крицький Руслан Віталійович

Майстер виробничого навчання

“Майстер виробничого навчання цікавиться новітніми педагогічними технологіями та впроваджує їх в своїй роботі. На уроках виробничого навчання застосовує різноманітні дидактичні матеріали, інтерактивні методи навчання, оскільки вважає доцільним їх застосування при проведенні вступного інструктажу на уроках виробничого навчання.”

Крицький Руслан ВіталійовичМайстер виробничого навчання

Ярмольчук Олена Георгіївна

Майстер виробничого навчання

“Майстер виробничого навчання уроки проводить на високому фаховому і методичному рівні завдяки ретельній підготовці до них. Проблема, над якою працює Олена Георгіївна – використання новітніх технологій для творчого розвитку учнів. ”

Ярмольчук Олена ГеоргіївнаМайстер виробничого навчання